Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 14-11-2023 (85800) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-11-2023 (08816) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-11-2023 (38429) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 01-11-2023 (20136) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 26 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 21-11-2023 (17948) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-11-2023 (54869) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 06-11-2023 (91484) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 22-11-2023 (14670) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 20-11-2023 (49071) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-11-2023 (20952) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 06-11-2023 (91484) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-11-2023 (98375) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25-11-2023 (08816) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21-11-2023 (17948) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-11-2023 (38429) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 13-11-2023 (19412) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-11-2023 (33859) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 16-11-2023 (54869) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 26-10-2023 (26788) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 32 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 25-11-2023 (08816) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 02-11-2023 (93127) đến 27-11-2023 vẫn chưa ra là 25 ngày91 ngày

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017xxfseo.com